SÄSONGEN ÄR LÅNG FÖR ROSLAGSMAHOGNY - MÅLA HELA SÄSONGEN MED ROSLAGSMAHOGNY!

Köp Roslagsmahogny, linolja och trätjära
från Sörens Färgkultur.

Linolja, trätjära och balsamterpentin är vegetabiliska råvaror som ingår i Roslagsmahogny och Roslagsfernissa. Roslagsmahogny och Roslagsfernisssa köper ni från Sörens Färgkultur.

Kinesisk tungolja, citrusterpentin, karnabauvax och naturligt harts är andra råvaror som ingår i olika blandningar som impregneringsolja, bänkolja, möbelvax, golvolja och golvvax.

Roslagsmahogny, linolja och trätjära – Traditionella trä- och rötskydd väl förankrade i den Svenska kulturhistorien.

Läs mer om Roslagsmahogny och Roslagsfernissa...»

Sörens Färgkultur – Ett koncept skapat med min passion för färg, form och kultur.


Färgprover


Hyvlad gran

Sågad gran - Behandlad med trätjära, rödtjära, Roslagsmahogny och Roslagsfernissa.

Ek, furu och asp

Ek, furu och ask - Behandlad med bänkolja, möbelvax, golvolja och golvvax.

Hyvlad furu

Hyvlad furu - Behandlad med trätjära, rödtjära, Roslagsmahogny, Roslagsfernissa och impregneringsolja.

Tryckimpregnerat

Tryckimpregnerat - Behandlad med Roslagsmahogny, Roslagsfernissa, impregneringsolja.